MISSIE


Wotepa werkt en bestaat voor mensen die op veel terreinen weinig of geen kansen krijgen in onze maatschappij. We ontwikkelen sociaal economische en maatschappelijk zinvolle bedrijfsactiviteiten die zorgen voor werk op maat. Zo creëren we duurzame tewerkstelling en ondersteunen we onze werknemers in hun woon- en leefsituatie.